fbpx

Ortaklarımız ve Desteklediğimiz Kuruluşlar

Mete ailesi olarak 5 kuşaktır sadece zeytinyağı üretiyoruz.
Şimdi ise bunu sizlerle ve desteklediğimiz kuruluşlarla paylaşmak bizim için büyük mutluluktur.
Daha güzel ve sağlıklı bir yaşamın herkesin hakkı olduğuna gönülden inanıyor ve bunun için tutkuyla çalışıyoruz.

1964 yılında kurulan Türk Kanser Derneği, kurulduğu günden bugüne kadar milyonlarca imkanları kısıtlı kanser hastasına destek olmuş ve olmaya devam edecektir. Topluma koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmak ve toplumda erken tanı bilincini oluşturmak için ücretsiz sağlık tarama hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaktadır.

1986 yılından bu yana, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve kolektif kapasite geliştirme, kooperatifleşme, ekonomik güçlenme ve afet/göç alanlarında programlar yürütmektedir.
Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır.

1986 yılından bu yana, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve kolektif kapasite geliştirme, kooperatifleşme, ekonomik güçlenme ve afet/göç alanlarında programlar yürütmektedir.
Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır.

Mevcut yaşam şeklimizin tükettiği dünyayı tekrar yaşanabilir kılmak için, ekolojik ve sosyalaçıdan adil üretim yapan üreticilerle, ihtiyaçlarını onlardan karşılayan alıcıların bir araya geldiği bir topluluktur.
Good4Trust olarak kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişimdir. Çıkarlar için tüketilen doğal ve insani varlıkları koruyor; hem insan hem de doğa sağlığının iyileşmesine birlikte katkıda bulunuyor.
Yerel üreticiler üretimi doğa ile işbirliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerji ile, adil çalışma koşullarında yapıyor, alıcılar da tercihleri ve katılımları ile ihtiyaçlarını belirtiyor, yönetimde yer alıyor ve sistemin dönüşmesini sağlıyor. Özlemini duyduğumuz, gerçek bir toplulukta birlikte görev alıyor.
Bu topluluğun gerçek bir uyum yakalayabilmesi için “altın kural” olarak tanımlanan evrensel değerleri kabul ediyor.


Nedir “altın kural”?

Kişi veya Kurum;
● Canlılara ve doğaya kendisine davranılmasını istediği gibi davranır,
● Canlılara ve doğaya kendisine davranılmasını istemediği şekilde davranmaz,
● Kendisi için ne isterse canlılar ve doğa için onu ister,
● Karşısındakinin ne istediğini anlar, ona göre davranır.

2015 yılında filiz veren bu proje en basit haliyle sanal bir ekolojik haritadır. Yeni dünya düzeninde ülkemizin ekolojik ağını bir araya getirip düzenleyen bu sisteme herkes ekolojik yerleşkelerini, çiftliklerini, eko-girişimlerini, eko-turizm ve kamp noktalarını, kent bostanlarını, ekoloji kolektiflerini, topluluklarını ve inisiyatiflerini, sivil toplum örgütlerini, ekoloji müzelerini, ekolojik pazarlarını, gıda topluluklarını, kooperatiflerini, bilgi bankalarını, ekoloji bloglarını, balkon bahçelerini, alternatif eğitim merkezlerini ve alternatif ekonomi sistemlerini ekleyebilir. Bu şekilde EkoHarita çok fonksiyonlu “Ekoloji Temelli İletişim, Bilgi ve Dayanışma Ağı” vazifesi görmek üzere geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden bir canlı portala dönüşmüştür. 29 Ocak 2016 günü “Dünya Varmış!” diyerek ilk nefesini alan EkoHarita, günümüzde gönüllü ağını genişleterek nice güzelliklere, tanışıklıklara ve dayanışmalara vesile olacak yeni projelerin filizlenmesine de elinden geldiğince olanak tanıyor.

2015 yılında filiz veren bu proje en basit haliyle sanal bir ekolojik haritadır. Yeni dünya düzeninde ülkemizin ekolojik ağını bir araya getirip düzenleyen bu sisteme herkes ekolojik yerleşkelerini, çiftliklerini, eko-girişimlerini, eko-turizm ve kamp noktalarını, kent bostanlarını, ekoloji kolektiflerini, topluluklarını ve inisiyatiflerini, sivil toplum örgütlerini, ekoloji müzelerini, ekolojik pazarlarını, gıda topluluklarını, kooperatiflerini, bilgi bankalarını, ekoloji bloglarını, balkon bahçelerini, alternatif eğitim merkezlerini ve alternatif ekonomi sistemlerini ekleyebilir. Bu şekilde EkoHarita çok fonksiyonlu “Ekoloji Temelli İletişim, Bilgi ve Dayanışma Ağı” vazifesi görmek üzere geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden bir canlı portala dönüşmüştür. 29 Ocak 2016 günü “Dünya Varmış!” diyerek ilk nefesini alan EkoHarita, günümüzde gönüllü ağını genişleterek nice güzelliklere, tanışıklıklara ve dayanışmalara vesile olacak yeni projelerin filizlenmesine de elinden geldiğince olanak tanıyor.

Hayalleri ve yeteneğiyle bir şeyler ortaya koyan, yaratan, geliştiren, üreten lokal üreticileri (maker’ları) destekleyen bir platformdur. üretmenin tatmin edici duygusunu yaşayan, tüketmekten çok üretimin gücüne inananırlar. Makers kültürünün temelinde yer alan, hem de onu en çok besleyen unsur paylaşımdır. Üretenin, bilgiyi kendisine saklamak yerine paylaşıp, öğrenmek isteyenlere aktarmasına ve bunu bir deneyim haline dönüştürmesine aracı oluyorlar.

Shopping Cart